VIDEO: Natuurcompensatie

Publicatie datum: 08-12-2020

De kwaliteit van de aanwezige natuur is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Nieuw Manresa. Zo blijft circa tweederde van het plangebied een groene bestemming behouden. Voor het oppervlakte groen dat wel wordt verwijderd of aangetast om het woningbouwplan te kunnen realiseren, wordt een stukje verderop in Venlo in tweevoud een nieuw natuurgebied aangelegd. In samenwerking met de provincie Limburg en de gemeente Venlo wordt deze "natuurcompensatie" van ruim 55.000 vierkante meter gerealiseerd nabij de kruising Kaldenkerkerweg en Beckersweg in Venlo.

De aanleg van het natuurgebied en het uiteindelijke beheer wordt verricht door de Stichting het Limburgs Landschap. Bovengenoemde natuurinrichting is onderdeel van het bestemmingsplan Nieuw Manresa.

Door de gecombineerde uitvoering van het woningbouwplan en de natuurinrichting, is sprake van een verbetering van de natuurwaarden in en rond het gebied, waarbij de samenhang van de Goudgroene natuurzone verbetert. Beide projecten dragen bij aan het creëren van een duurzame basis voor verdere natuurontwikkeling. Op de eerste plaats de herontwikkeling van het Manresa-park op de overgang tussen de natuur van tuin, park en hellingbos. En op de tweede plaats de realisatie van het natuurgebied als ecologische stapsteen in de ontbrekende schakel tussen de twee grote natuurkernen Jammerdaalse Heide en de Groote Heide.

In deze video is de start van de aanleg van het nieuwe natuurgebied te zien op 7 december 2020, waarbij de directeur van Venterra, de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Venlo en de directeur van Stichting het Limburgs Landschap symbolisch de eerste zedenmengsel inzaaien!

Terug naar overzicht