Vogels en vleermuizen versus eikenprocessierups

Publicatie datum: 10-03-2020

Inmiddels hebben Heijmans infra en de nutsbedrijven Enexis, WML en Ziggo hun werkzaamheden op het Manresapark afgerond. Daarmee zijn de voorbereidingen voor de nieuwe weg gereed en is een nieuw netwerk van riolering, drinkwater, elektra en data aangelegd. De volgende stap is het grondwerk van de woningen en vervolgens kunnen we starten met bouwen!

In de tussentijd worden ook nog een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd op de locatie. Die werkzaamheden hebben voornamelijk te maken met het onderhoud van de (monumentale) bomen in het park. Divers snoeiwerk en een zogenaamde "groeiplaatsverbetering" staan op de planning door een gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf. De groeiplaatsverbetering voeren we uit om de bomen die na de diverse kapwerkzaamheden met een "nieuwe situatie" en een andere belasting van wind en zon te maken hebben gekregen, een goede (her)start te geven. Ook zullen enkele beukenbomen (tijdelijk) worden ingepakt met jute om de stam te beschermen tegen de zon. Alle activiteiten vinden plaats onder ecologisch toezicht volgens de geldende normen van de Wet natuurbescherming.

Daarnaast nemen we preventieve maatregelen tegen de eikenprocessierups. De "plaag" van vorig jaar is u vast niet ontgaan, en door de zachte winter wordt er ook dit jaar weer overlast verwacht. Ook op het Manresapark staan diverse eikenbomen waar de rups zich in kan nestelen. Door de grote hoeveelheid vogels en vleermuizen in het gebied, was er vorig jaar gelukkig geen overlast. Diverse vogelsoorten (vooral mezen) eten namelijk de eikenprocessierups en vleermuizen eten de vlinders die eitjes van de rups afzetten. Deze "natuurlijke vijanden" van de eikenprocessierups zijn reeds aanwezig op de locatie, maar willen we uiteraard ook behouden voor de toekomst. Om dat aantrekkelijk te maken en te houden in de nieuwe situatie en tijdens de bouwwerkzaamheden, zijn door Jonkers Hoveniers onder begeleiding van een ecoloog en vleermuisdeskundige van Ranox Natuuraannemer circa 60 nestkasten opgehangen voor diverse soorten mezen en vleermuizen.

Terug naar overzicht