Updates Nieuw Manresa

Vergunningen, verkoopdrempel & Corona

Vergunningen, verkoopdrempel & Corona

Als je naar buiten kijkt is het net alsof het voorjaar "gewoon" lekker op gang aan het komen is. Helaas is er niets gewoons aan en wordt de wereld door...

Meer informatie
Huurappartementen Wonen Limburg Accent

Huurappartementen Wonen Limburg Accent

Begin maart 2020 is een koopovereenkomst gesloten met Wonen Limburg Accent voor de 42 huurappartementen. De omgevingsvergunning is verleend en we koersen op start bouw eind april/begin mei 2020. Van...

Meer informatie
Vogels en vleermuizen versus eikenprocessierups

Vogels en vleermuizen versus eikenprocessierups

Inmiddels hebben Heijmans infra en de nutsbedrijven Enexis, WML en Ziggo hun werkzaamheden op het Manresapark afgerond. Daarmee zijn de voorbereidingen voor de nieuwe weg gereed en is een nieuw...

Meer informatie
Bestemmingsplan onherroepelijk!

Bestemmingsplan onherroepelijk!

Het bestemmingsplan Nieuw Manresa is op 23 oktober 2019 vastgesteld door de gemeenteraad Venlo. Op de daaropvolgende inzagetermijn is geen beroep ingesteld, waarmee het bestemmingsplan op 20 december 2019 onherroepelijk...

Meer informatie
Verborgen Verleden Venlo

Verborgen Verleden Venlo

Eind juli 2019 hebben we u bericht over activiteiten op de locatie Nieuw Manresa. Daarbij hebben we in samenwerking met de gemeente Venlo in het kader van "Verborgen Verleden Venlo"...

Meer informatie
Vrije sector kavels verkocht!

Vrije sector kavels verkocht!

De vijf vrije sector kavels op Nieuw Manresa zijn verkocht! Wij feliciteren de eerste toekomstige bewoners van het Manresapark! De kavels zijn gelegen in het zuidelijke deel van het plangebied en...

Meer informatie
Start werkzaamheden & afsluiting bos

Start werkzaamheden & afsluiting bos

Tijdens de raadsvergadering van 23 oktober jl. is het bestemmingsplan Nieuw Manresa vastgesteld en kunnen we gaan starten met de fysieke werkzaamheden op locatie. Vanaf woensdag 13 november 2019 wordt door...

Meer informatie
Activiteit op locatie!

Activiteit op locatie!

In juli 2019 zijn een aantal kleine ingrepen gedaan op de locatie van Nieuw Manresa. De eerder gecommuniceerde "rode draad" door het plangebied is gedeeltelijk gerealiseerd. Mede door de (zeer) dichte...

Meer informatie
Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

Natuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling

De kwaliteit van de aanwezige natuur is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van Nieuw Manresa. Zo blijft circa 70% van het plangebied een groene bestemming behouden. Voor het groen...

Meer informatie
Bestemmingsplan Nieuw Manresa in procedure!

Bestemmingsplan Nieuw Manresa in procedure!

Het College van Burgemeester & Wethouders heeft in haar vergadering van 9 april 2019 ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw Manresa. Het bestemmingsplan maakt woningbouw op de Manresa-locatie mogelijk. Met dit besluit...

Meer informatie
Samenwerking met de wijk

Samenwerking met de wijk

Omdat huisvesting meer is dan alleen een gebouw, of een cluster van gebouwen, zijn we in gesprek getreden met Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost, jeugdwerk Assist, Woonwenz en de gemeente Venlo. Het...

Meer informatie
Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

Een nieuwe invulling, een nieuwe naam

De naam Manresa is een begrip in de wijk en bij iedereen bekend. Met een nieuwe projectnaam willen we daar niet teveel van afwijken, maar wel een duidelijke nieuwe invulling...

Meer informatie
Historie Manresa

Historie Manresa

De locatie Manresa betreft een bosachtig park in de oostelijke "bantuin" van Venlo, gelegen op de glooiing van het Maasterras en plaatselijk bekend als Park Manresa. De Maasterrassen vormen een...

Meer informatie
Samenwerking Venterra en Gemeente Venlo

Samenwerking Venterra en Gemeente Venlo

De gemeente Venlo en Venterra hebben op 4 oktober 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om tot ontwikkeling te komen van de Manresa-locatie in Venlo-Oost. Een belangrijke eerste stap naar een nieuwe...

Meer informatie