Bestemmingsplan onherroepelijk!

Publicatie datum: 06-01-2020

Het bestemmingsplan Nieuw Manresa is op 23 oktober 2019 vastgesteld door de gemeenteraad Venlo. Op de daaropvolgende inzagetermijn is geen beroep ingesteld, waarmee het bestemmingsplan op 20 december 2019 onherroepelijk is geworden. Mooi nieuws om het jaar mee te beginnen en het startschot voor het verder bouwrijp maken van de locatie.

Meer informatie over het bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Terug naar overzicht